Statistika 2022

stav knihovního fondu 6549 knih

registrovaní uživatelé 240, z toho do 15 let 92 dětí

výpůjčky celkem 7101 knih a časopisů

z hodonínské knihovny jsme vypůjčili 27 knih přes MVS

z hodonínských výměnných fondů pak 450 knih

uskutečnilo se 19 besed pro děti a 3 besedy se spisovatelem.